Mgr. Ľubica Ivanovská

NAŠA BÁSEŇ VYBRANÉ SLOVÁ PO V

Doplň y,ý,i,í

Na vchádzku   všla
v
chudnutá   vyžla.
Vydra z rieky   v
plávala
a v
žly   sa   vľakala.
V
r    vsoko   vletel,
ab
   vdru   uvdel.
Uv
del  tam  vlka   vť,
chcel si    v
dru    ulovť.
Vyplašený výr sa bojí.
Kto    zv
ťazí v tomto boji?
Kováč   vdly z   vhne   vniesol,
v
silený  vlk   rchlo utiekol.
Pri   v
hni na   vdieku sa  zjavli   vly,
a venčeky zo   s
rôtok    vli.
Majú taký   zv
k
robia pri   v
tí   krk.
Prav
delne   pr tom   vskajú
a   zv
čajne si   vkajú.
Pri   v
hni rastú   vsoké stromy,
okolo stoja   v
ly a domy.
Na  konár
koch   vsia   všne,
V
lo a   Vlma  ich oberajú   pšne.
Zrazu sa  zjav
l  vzdušný   vr,
prach im do   oč
   naprášl.
A   v
  už   vbrané slová viete?
Prav
delne  si ich opakujte!